Lekarz sądowy

Badanie przez lekarza sądowego odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba badana ma obowiązek dostarczyć oryginały zaświadczeń i zwolnień lekarskich które mają być zweryfikowane, oryginał historii choroby i całą dokumentację medyczną znajdującą się w jej posiadaniu. Ponadto, osoba badana musi  przedstawić wezwanie na rozprawę w której nie może uczestniczyć ze względu na stan zdrowia.

Badanie jest płatne według aktualnych stawek za wizytę lekarską.

Zaświadczenie wydawane na podstawie badania jest bezpłatne.

Godziny przyjęć:

Lekarz sądowy przeprowadza badanie wyłącznie w terminie wyznaczonym przez lekarza sądowego, w gabinecie przy ulicy Chodzki 17 Lok. 8, Lublin.